Arad MTB Trophy

Competiţia ARAD MOUNTAIN BIKE TROPHY este deschisa oricărui iubitor al sportului şi al miscării în natură.

Sunt necesare: o stare foarte bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj bun de cunoştinţe tehnice necesare competitiilor de MTB şi o vârsta minimă de 14 ani. Cei care nu au împlinit inca 14 ani, trebuie sa aibă acceptul scris şi semnat al părinţilor sau al tutorelui legal, pe formularul de înscriere şi pe declaraţia de responsabilitate. Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. Orice participant înscris va avea un număr de concurs şi o confirmare a participarii la competitie. Orice participant trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.

Înscrierea se poate face prin website-ul www.aradmtbtrophy.ro folosind formularul de înscriere şi declaraţia de responsabilitate, care trebuie completate şi semnate de fiecare participant în ziua preluării numarului de concurs.

La preluarea numărului de concurs fiecare participant trebuie să prezinte obligatoriu un act de identitate. Înscrierea prin fax, telefon sau e-mail nu este posibilă. Formularele de inscriere fără semnătură nu vor fi acceptate.

ANULAREA COMPETITIEI

Daca evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi suferite, cum ar fi: cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare.

RESPONSABILITATE

Oricare participant care ia parte la competitia ARAD MOUNTAIN BIKE TROPHY este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea competitiei nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurări evenimentului din motive întemeiate.

Fiecare participant trebuie să semneze înainte de înscrierea la aceasta competitie, DECLARATIA DE RESPONSABILITATE, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la acest eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.